جزئیات مقاله

مصرف قطره آهن در نوزادان

به توصیه ی سازمان بهداشت جهانی از سن 4 ماهگی برای شیرخواران باید قطره آهن شروع شود و تا سن 2 سالگی ادامه یابد . میزان نیاز روزانه شیرخواران به آهن 15 میلی گرم ( آهن المنتال ) می باشد .تحقیقات جدید نشان داده است که شیرخوارانی که تا 2 سالگی مکمل آهن مصرف نکرده اند علاوه بر این که دچار علایم کم خونی فقر آهن ،بی اشتهایی ،اضطراب و بی قراری می شوند دچار کاهش تمرکز و عملکرد مغزی حتی در سنین مدرسه می شوند . آهن در قطره های خوراکی به 4 فرم وجود دارد :

1-فروس سولفات که 20 درصد آن، آهن المنتال است .

2-فروس فومارات که 33 درصد آن، آهن المنتال است .

3-فروس گلوکونات که 11 درصد آن، آهن المنتال است .

4-ستیرات آمونیوم فریک که 18 درصد آن، آهن المنتال است .

هم اکنون ، تعدادی قطره ی آهن خارجی در داروخانه ها به فروش می رسد که به اشتباه به عنوان قطره آهن توسط والدین مصرف می گردند ولی میزان آهن کافی را ندارند که در زیر به چند نمونه آنها اشاره می شود :

1- قطره ویتان (vitane ) : روی قطره ویتان ذکر شده است که 1 میلی لیتر از آن ،17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد .یعنی میزان آهن المنتال قطره ویتان در 1 میلی لیتر 1/8 میلی گرم می باشد . (در صورتی که نیاز شیرخواران روزانه 15 میلی گرم می باشد )پس قطره ویتان به هیچ وجه توصیه نمی شود .

2- قطره میم (MIM) : روی قطره ی MIM ذکر شده است که 1 میلی لیتر آن، معادل 17/4 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المنتال می باشد پس قطره ی MIM نیز توصیه نمی شود .

3- شربت مینادکس تونیک (Minadex Tonic) : روی آن ذکر شده است که 5 میلی لیتر از آن 12 میلی گرم فریک سیترات آمونیوم دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المنتال است و بنابراین توصیه نمی شود .

4- شربت سندروس (sandrous) :روی آن ذکر شده است که 5 میلی لیتر آن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1/8 میلی گرم آهن المنتال است و بنابراین توصیه نمی شود  .

5- شربت ویتان (VITANE) : روی آن ذرکر شده است که 5 میلی لیتر آن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1/9 میلی گرم آهن المنتال است و بنابراین این توصیه نمی شود  .

قطره های آهنی که در داروخانه ها موجود است و میزان آهن آنها کافی می باشد و توصیه می شود به شرح زیر می باشد :

الف- قطره های ایرانی :

قطره فروس سولفات و فرو دراپ که 1 میلی لیتر از آنها معادل 125 میلی گرم فروس سولفات دارد و میزان آهن المنتال آن 25 میلی گرم می باشد بنابراین روزانه0/6 میلی لیتر از این قطره ها (معادل 15 قطره ) نیاز روزانه شیرخواران به آهن را تامین می کند .

ب- قطره های خارجی :

1- ایرویت (IROVIT) : یک میلی لیتر از آن 15 میلی گرم آهن المنتال دارد و میزان 1 میلی لیتر در روز کافی است .

2- قطره ی ایرونورم (IRONORM) : یک میلی لیتر  از آن 25 میلی گرم آهن المنتال دارد و میزان 0/6 میلی لیتر در روز کافی است .

3- قطره فروکیدز (FERROKIDS): نیم میلی لیتر از آن 8 میلی گرم آهن المنتال دارد و بنابراین 1 میلی لیتر در روز کفایت می کند .ضمن این که این قطره ویتامین Cهم همراه آهن دارد که به جذب آهن کمک می کند .

تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است


پرسش های خود را با ما در میان بگذارید

آدرس: کاشان-میدان امام خمینی -داروخانه شبانه روزی امام رضا (ع)

تلفن : 03155228086

تلفن همراه :

ایمیل : info@imamrezapharma.ir